Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, PSČ, e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“), společností Zlatá Brána s.r.o., se sídlem Dukelská brána 25/7, Prostějov, 796 01 jako správci osobních údajů, a to za účelem administrace kontaktních informací a za účelem marketingu, a sice nabízení obchodu a služeb, jakož zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení na webu /www.zlata-brana.cz

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.