Utrácet se vyplácí...

Nakupte ve ZLATÉ BRÁNĚ  nad 1 000,- a zařaďte se do slosování o hodnotné ceny!

Účtenku nebo součet účtenek v hodnotě nejméně 1 000 Kč z téhož dne si uschovejte, vyfoťte nebo naskenujte a zaregistrujte se na e-mail: soutez@zlata-brana.cz. Své účtenky si uschovejte pro případ výhry. Tři náhodně vylosovaní soutěžící za každé soutěžní období vyhrávají hodnotné ceny od partnerů soutěže.


Soutěžní období:
1. kolo 1. 8. 2017 do 15. 8. 2017
2. kolo 16. 8. 2017 do 31. 8. 2017

Hodně štěstí!

Čím více registrací pošlete, tím větší šanci máte! Tak nezapomeňte, že u nás utrácet se vyplatí...:)

Hodně štěstí!

 

 

 

 

 

Obecná pravidla soutěže:

 

Nakupte v soutěžních obdobích od 1. 8. 2017 do 15. 8. 2017 nebo v období od 16. 8. 2017 do 31. 8. 2017 ve ZLATÉ BRÁNĚ. Účtenky od svých nákupů si uschovejte. Účtenky nebo součet účtenek v minimální hodnotě 1 000 Kč ze soutěžního období vyfoťte nebo naskenujte. Registraci proveďte jednoduše zasláním jejich skenu/fotky na e-mail: soutez@zlata-brana.cz. Uzávěrka termínu pro 1. soutěžní období: nejpozději do 15. 8. 2017. Uzávěrka termínu pro 2. soutěžní období: nejpozději do 31. 8. 2017.

Tři vylosovaní zaregistrovaní soutěžící s účtenkou nebo součtem účtenek v hodnotě minimálně 1 000 Kč z daného soutěžního období, budou organizátory soutěže vyzváni nejpozději 16. 8. 2017 nebo 1. 9. 2017 (dle soutěžního období), aby předložili své účtenky ke kontrole nejpozději do 21. 8. 2017 nebo 6. 9. 2017 (dle soutěžního období). Předložení účtenek bude domluveno dle osobní komunikace mezi soutěžícími a organizátory. Mezi zaregistrovanými účtenkami mohou být účtenky od kteréhokoliv nájemce obchodního centra ZLATÁ BRÁNA. V případě součtu účtenek musí být účtenky s datem ze stejného soutěžního období. Účtenky budou překontrolovány, orazítkovány a na místě vráceny soutěžícím. V případě, že některá účtenka nebude korektní (nebude z daného soutěžního období a nebude v hodnotě nebo součtu účtenek nad 1 000 Kč, nebo nebude z obchodního centra ZLATÁ BRÁNA - tedy od nájemců ZLATÉ BRÁNY) bude účtenka vyřazena a soutěžící tak bude diskvalifikován za nesplnění podmínek soutěže. V tomto případě bude soutěžící vyřazen a bude vylosován náhradní výherce, který bude opět vyzván k předložení svých účtenek ke kontrole dle pravidel výše. Soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně v každém ze soutěžních období i v soutěžním období samotném. Čím více a častěji nakoupíte, tím větší šanci máte vyhrát. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci ZLATÉ BRÁNY a zaměstnanci jednotlivých prodejen obchodního centra ZLATÁ BRÁNA (tedy zaměstnanci nájemců obchodního centra ZLATÁ BRÁNA). Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu. Ceny do soutěže věnovali partneři soutěže a budou v průběhu soutěže uveřejňovány na Facebooku ZLATÉ BRÁNY.

Okamžikem registrace dává účastník Organizátorovi souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Účastník dává souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Účastník dále výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn v souladu s § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno, příjmení, obrazové snímky účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), propagačních a reklamních materiálech Organizátora a to výhradně v souvislosti s touto akcí a dále rovněž v souvislosti s ostatními poskytovanými službami a to po dobu 3 let od ukončení Soutěže, všechna práva Účastníka a Organizátora jsou uvedena na www.zlata-brana.cz.

 

Soutěžící:

Soutěžícím je účastník soutěže, který se zaregistruje společně se svou účtenkou/ami v hodnotě minimálně 1 000 Kč, na email soutez@zlata-brana.cz.

 

Organizátor soutěže:

ZLATÁ BRÁNA, s.r.o.,

Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov

IČ: 29289076

DIČ: CZ29289076