Fotografická soutěž "Náhoda čaruje"


Vyfoťte kouzlo okamžiku a získejte hodnotné ceny! Stačí se zúčastnit fotografické soutěže s názvem "Náhoda čaruje". 

Fotografie zasílejte na e-mail kondruj@sportcentrumddm.cz od 1. května do 30. září. Nejlepší fotografie budou vystaveny ve ZLATÉ BRÁNĚ od 15. října do 15. listopadu 2019. 

Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v rámci výstavy fotografií NÁHODA ČARUJE 15. října 2019 za účasti představitelů města, sponzorů a SC-DDM.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA

Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov a Obchodní centrum Zlatá Brána (dále jen pořadatelé) vyhlašují dlouhodobou fotografickou soutěž na téma „Náhoda čaruje.“ Tato soutěž je určená všem milovníkům fotografování, kteří svou všímavostí a pohotovostí zachytí krásu okamžiku, která by se jinak záhy nenávratně vytratila. Nejúspěšnější fotografe budou ve dnech 15.10.2019 až 15.11.2019 vystaveny v Obchodním centru Zlatá Brána a autoři třech nejlepších fotografií budou oceněni věcnými cenami.

Soutěž je rozdělena do třech kategorií:

- Dětská fotografie (věková kategorie 7 – 17 let včetně)

- Otevřená fotografie (bez rozdílu věku)

- Fotografie Internetu

Vyhodnocení soutěže:

Kategorie: Dětská fotografie a Otevřená fotografie, vítěz bude určený pětičlennou odbornou komisí.
Kategorie: Fotografie Internetu, vítěz bude určený na základě bodového hlasování na Internetu širokou veřejností.
Seznam výherců bude po skončení soutěže zveřejněný na webových stránkách pořadatelů.

Své fotografie do soutěže zasílejte pouze elektronickou poštou na adresu kondruj@sportcentrumddm.cz.
Jako předmět uveďte: „fotosoutěž.“  

Harmonogram soutěže:

- 1.5.2019 - zahájení soutěže

- 30.9.2019 - ukončení soutěže

V tomto období zasílejte své fotografie na výše uvedenou e-mailovou adresu.

- 1.10.2019 až 14.10.2019 proběhne veřejné hlasování na webových stránkách pořadatelů

- 15.10.2019 v Obchodním centru Zlatá Brána v 17:00 hod. vyhlášení vítězů všech kategorií

- 15.10.2019 – 15.11.2019 výstava vybraných fotografií soutěže „Náhoda čaruje.“

Maximální počet zaslaných fotografií jedním autorem je omezený na 3 kusy se zadanou tématikou. Do soutěže mohou přihlásit fotografie pouze jejich autoři, u nezletilých účastníků pak se souhlasem zákonných zástupců (viz formulář v příloze: Souhlas se zveřejněním fotografie). V e-mailu s fotografií uveďte své jméno a příjmení, věk,  u děti základních a středních škol navštěvovanou školu, město odkud pocházíte a název fotografie (případně místo kde a jak fotografie vznikla – příběh fotografie).

Technická specifikace:

Hodnocena bude především vyfocená daná situace a až poté bude brán zřetel na její kvalitu. Doporučená velikost fotografie je min. 100 kB a max. 2 MB. Fotografie musí být dle Vašich požadavků správně natočena a nerozmazána. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže ty fotografie, které nebudou splňovat etické normy publikovatelnosti, které by obsahovaly reklamní sdělení a fotografie stažené z internetu.

Pořízená fotografie musí zachytit pouze situaci, která vznikla neúmyslně, náhodně bez záměrného lidského přičinění, není věcí lidské či přírodní přirozenosti. Zachycená situace musí být autentická, bez velkých úprav a koláží. Do soutěže nezasílejte soubor fotosekvencí, hodnotí se pouze jednotlivé snímky. Fotografie mohou být pořízené mobilními telefony nebo fotoaparáty a nesmí být upravovány filtry nebo efekty v mobilních aplikacích a počítačových programech.

Vaše zaslané fotografie budou prezentovány na webových stránkách organizátorů soutěže tak, jak budou přicházet. Na webových stránkách bude vedle vaší fotografie zveřejněno pouze jméno, příjmení, věk a název fotografie. Přidáte-li i kde a jak fotografie vznikla, bude tento text přidán k fotografii v rámci výstavy v Obchodním centru Zlatá Brána. Zbývající údaje budou sloužit pouze k statistickým údajům, které nám pomohou připravit další soutěž v budoucnu.

Pořadatelé fotografické soutěže si vyhrazují právo k bezplatnému použití vybraných fotografií v souvislosti s fotosoutěží na svých webových stránkách, facebooku, nebo v prostorách budov pořadatelů, a to vždy společně se jménem autora a názvem snímku.

Přihlášením do soutěže uděluje účastník souhlas se zpracováním, zveřejněním a využitím sdílených údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a stejně tak se zpracováním uvedených údajů pořadatelem. Při zpracování osobních údajů dbá pořadatel na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Organizátoři fotosoutěže si vyhrazují právo kdykoli v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla, fotosoutěž prodloužit, zkrátit, pozastavit či úplně zrušit bez udání důvodu.Zpět na přehled akcí